Проект нового правопису: як саме зміниться українська мова

Українська нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.

Повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на ТСН.

Пропозиції та зауваження прийматимуть від всіх охочих до 15 вересня. Поки що Facebook рясніє радше здивуваннями.

Фахівці тим часом пояснюють, що проект було розроблено “на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ”. Вони очікують на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику.

Які ймовірні зміни найбільше впали у вічі:

И на початку слова
– Деякі питомі українські і давно засвоєні слова перед приголосними н та р мають варіанти з голосним и відповідно до вимови: інди́к (инди́к), індича́ (индича́ ), індиченя́ (индиченя́ ), інди́чий (инди́чий), інди́чина (инди́чина), інди́читися (инди́читися), інди́чка (инди́чка), и́рій (= ви́рій), і́род (и́род) (дуже жорстока людина) та ін.

– И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслів (и́кати, икну́ти, ика́тися, икну́тися) та похідних від них іменників (и́кавка, и́кавочка).

– И на початку слова буває в деяких загальних і власних назвах із тюркських та інших мов згідно з його вимовою в цих мовах: ийбен, ир, ич-оба́ , Кім Чен Ин.

Поп-арт чи попарт
Новий проект звертає увагу на нові мовні явища і врегульовує їхнє написання. Зокрема, в частині, яка стосується правопису слів, в яких перша частина – “регулярно вживаний іншомовний компонент”. Так, найбільше у вічі впадає написання слів “попарт”, “попмузика”, “пресконференція”,

Варто звернути увагу і на пункт, який стосується іншомовного компоненту, який визначає кількісний вияв. Наприклад, пропонується писати “топмодель”.

Зміни можуть торкнутися й іншомовних компонентів віце та -екс: “віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр, експрезидент”. “Контр-адмірала” “за традицією” хочуть лишити із дефісом.

Мовознавці пропонують писати через дефіс такі новоутворення: “айті-галузь”; “е-декларування”, “е-декларація”. А ще перетворили звичне вітамін D на “вітамін-Д”.

Написання слів з – пів
Ми звикли, що слова з цією частиною пишуться разом (або через апостроф), у разі власних назв – через дефіс. У проекті нового правопису  виокремлюють невідмінюваний числівник пів (зі значенням “половина”). Його пропонують писати окремо з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини: “пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни”.

Водночас якщо пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх рекомендують писати разом: “півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півóстрів”.

Частина “власне”
З дефісом пропонується писати складні іменники з першими компонентами власне-, невласне, що надають їм значення справжності / несправжності, ідентичності / неідентичності: “власне-зв’язки, невласне-зв’язки, власне-іменники”.

Вживання великої букви
Кока-колу можуть дозволити писати з маленької букви і без лапок, оскільки мовознавці вважають, що назва цього напою стала загальною (так само як і любительська ковбаса стала загальною для м’ясних виробів).

Один із пунктів, який викликає запитання у трактуванні – це Назви виробничих марок технічних виробів (машин, приладів і т. ін.). Їх рекомендують брати в лапки та писати з великої букви: літак “Русла́н”, автомобі́ль “Во́льво”, авто́бус “Богда́н”. Однак у наступному пункті проекту правопису зазначається “Але назви самих цих виробів (крім назв, що збігаються з власними назвами), беруться в лапки і пишуться з малої букви: “запоро́жець”, “фольксва́ген” (автомобілі), “бо́ їнг” (літак), “панасо́нік” (магнітофон); але: “Те́сла”, “Та́врія” (від власних назв), винятки: “жигулі́”, “мерседе́с”.

У побутовому вживанні назви засобів пересування можуть дозволити вживати без лапок: “приїхали на запорожці; каталися на мерседесі”.

Іншомовні слова
У цьому пункті найперше звертаєш увагу на варіантність передавання на письмі буквосполучення th у словах грецького походження: “У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Федо́сь і Тодо́сь, Феса́лія і Теса́лія та ін.”

Джерело

Facebook Comments