Українська мова почала формуватися разом з етносом на протоукраїнських землях в VI столітті. Найраніше перехід від праслов’янської мови до мов окремих народів розпочався з української. Інші східнослов’янські регіони в той час ще були заселені неслов’янськими племенами — балтами та фіно-уграми.

Поява будь-якої мови — це не подія, а тривалий процес, що відбувається протягом кількох століть. Мова є невід’ємною ознакою етносу, і вона формується разом з ним. Науково доведена й підтверджена безсумнівними археологічними матеріалами неперервність розвитку матеріальної культури на протоукраїнських землях приблизно від VІ ст. н. е., тобто за останні 1500 років. Формування й розвиток конкретної мови, зокрема й української, можна умовно порівняти з життям людини. Протягом життя вона переживає різні етапи, як дитинство, юність, молодість, зрілість, але при цьому залишається тією самою особистістю, пише Григорій Півторак для видання “Голос України”.

Входження праукраїнської етномовної території до слов’янської прабатьківщини спричинилося до того, що українська мова увібрала в себе значну частину праслов’янської мовної спадщини, яка в інших слов’ян майже зникла.

У протоукраїнських діалектах протягом VІ—ІХ ст. виникло в різний час чимало інших специфічно українських або українсько-білоруських рис. Менше — українсько-російських діалектних особливостей. Цей процес тривав і в епоху Київської Русі, і в наступний період — від ХІV століття і впродовж наступних віків. У ході суспільно-економічного і культурно-політичного розвитку різних українських земель тривало подальше зближення населення праукраїнських земель. Це призвело до утворення українського народу, а згодом і нації.

Суржик – це явище мовного життя України, спричинене впливом російської мови на українську, домінуванням російської в міських середовищах, що змушує україномовну людину пристосовуватись до оточення. Про це заявила мовознавець Лариса Масенко.

Вживання мішаного українсько-російського мовлення не зменшується, а дещо розростається. Якщо масове соціолінгвістичне опитування 2006 року свідчило, що суржиком розмовляє близько 10 відсотків респондентів, то опитування 2017 року показало, що його використання охоплює вже 15 відсотків населення. Це узагальнені цифри. Поширення суржику має великі регіональні відмінності.

Facebook Comments