Прочитати чи завантажити “Практичний словник синонімів української мови” Святослава Караванського можна тут

“Практичний словник синонімів української мови” – це лексикографічний довідник, що дає змогу підшукувати синоніми слів, тобто слова з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім широко запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Часом наводяться й оказіоналізми: новотвори та словапропозиції. Словник послуговується правописом 1929 року, але наводить також форми, усталені колоніяльним правописом. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.

Синонімічне багатство мови — це культурне надбання народу, його інтелектуальна зброя. Словник доручає цю зброю тим, хто її потребує.

Читати Святослав Караванський. Український мовознавець з Одеси, якого 31 рік тримали за ґратами

 

Facebook Comments